Телефон алоқасида техник носозлик

Тошкентдаги АҚШ элчихонаси телефон алоқасида вақтинча техник носозлик юз берди. Носозлик бартараф этилгунча, 140 2575 рақами орқали элчихона билан боғланишингиз мумкин. Тўғри тушунганингиз учун раҳмат!